Duinen bij Sossusvlei in Namibië Duinen bij Sossusvlei in Namibië Duinen bij Sossusvlei in Namibië

Reizen met minderjarige kinderen

Geschreven door: Marcella Kemperman

Reizen met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika

Sinds 2015 is er in Zuid-Afrika een nieuwe wet van kracht met nieuwe regels inzake het reizen met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika. Het doel van deze wet is het tegengaan van kindersmokkel, op zich natuurlijk een heel goed doel.

Helaas brengt deze wetgeving nogal wat rompslomp met zich mee indien je met kinderen onder de 18 jaar een individuele of groepsreis naar Zuid-Afrika wilt maken.

Wij raden alle reizigers met minderjarige kinderen aan om contact op te nemen met de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag: http://www.zuidafrika.nl/south-african-embassy-consulaat

In het kort gelden de volgende regels:

- Indien beide biologische ouders samen reizen met een minderjarig kind, dienen de ouders een originele, in het Engels vertaalde en onverkorte geboorteakte te kunnen overleggen.

- Indien een van beide, niet gescheiden ouders reist met een minderjarig kind, dient de ouder een originele, in het Engels vertaalde en onverkorte geboorteakte te kunnen overleggen, alsmede een verklaring van ouderlijke toestemming van de niet meereizende ouder.

- Indien een minderjarig kind reist met één van de ouders die gescheiden is, dient de ouder een originele, in het Engels vertaalde en onverkorte geboorteakte te kunnen overleggen, alsmede een verklaring van ouderlijke toestemming van de niet meereizende ouder, tenzij de ouder de volledige voogdijschap heeft over het kind (rechterlijk bevel inzake de voogdijschap noodzakelijk).

- Indien een minderjarig kind reist met een ouder die weduwe of weduwnaar is, dient de ouder een originele, in het Engels vertaalde en onverkorte geboorteakte te kunnen overleggen, alsmede een overlijdensakte van de overleden ouder.

- Indien een minderjarig kind reist met een persoon die niet zijn/haar biologische ouder is, dient de begeleider een originele, in het Engels vertaalde en onverkorte geboorteakte te kunnen overleggen, alsmede een verklaring van ouderlijke toestemming van beide biologische ouders en kopieën van de paspoorten van de ouders of wettelijke voogd van het minderjarige kind.